Announcement

Collapse
No announcement yet.

Search Result

Collapse
98 results in 0.0054 seconds.
Keywords
Members
Tags
list x
 •  

 • List of things required for Sri Hayagreeva Homam  information

  Information

  This is a new technique I find to embed documents.
  [issu] is the new  ...
  See more | Go to post

 • भज गोविन्दम् 18/31 : பற்றை விட்டால் மகிழ்ச்சி வ
  सुर - मन्दिर , तरु - मूल - निवास: ; शय्या भूतल , मजिनम् वास: |

  ...
  See more | Go to post
  Last edited by sridharv1946; 12-05-14, 18:20.

 • சமஸ்க்ருதம் கற்க மேலும் சில காரணங்கள்

  சமஸ்க்ருதம் கற்க மேலும் சில காரணங்கள்

  சமஸ்க்ருதம் ஒரு பழமையான மொழி, அதில் ரிக் வேத காலம் தொட்டு மனிதன் கண்டடைந்த அனுபவங்களும், ஞானமும்...
  See more | Go to post

 • भज गोविन्दम् 17/31 : ஞானம் இல்லாமல் முக்தியை அட  कुरुते गङ्गा - सागर - गमनम् , व्रत - परिपालनम् , अथवा दानम् |

  ज्ञान
  ...
  See more | Go to post
  Last edited by sridharv1946; 14-04-14, 21:31.

 • भज गोविन्दम् 16 /31 : பாசக் கயிறை விட மாட்டான் !


  अग्रे वह्नि:
  ...
  See more | Go to post
  Last edited by sridharv1946; 14-04-14, 17:01.

 • भज गोविन्दम् 15 /31 : ஆசையை விடுவதில்லை !

  • [link]भज गोविन्दम् 15 /31 : ஆசையை விடுவதில்லை
   ! [/link]


  अङ्गम् गलितम् ; पलितम् मुण्डम् ; दशन - विहीनम् जातम् तुण्डम् |

  ...
  See more | Go to post
  Last edited by sridharv1946; 13-04-14, 22:25.

 • भज गोविन्दम् 14 /31 : வயிற்றுக்காக போடப்படும் 

  • [link]भज गोविन्दम् 14 /31 :
   வயிற்றுக்காக போடப்படும் பல வேஷங்கள் ! [/link]


  जटिलो मुण्डी
  ...
  See more | Go to post

 • भज गोविन्दम् 13 /31 : நன்மக்களின் சேர்க்கை ஒன்ī

  • [link]भज गोविन्दम् 13 /31 :
   நன்மக்களின் சேர்க்கை ஒன்றே படகாக இருக்கிறது [/link]  का ते कान्ता
  ...
  See more | Go to post
  Last edited by sridharv1946; 12-04-14, 21:46.

 • भज गोविन्दम् 12 அ /31 : இலக்கண வாதிக்காக உபதேசமĮ

  ...
  See more | Go to post
  Last edited by sridharv1946; 11-04-14, 20:01.

 • भज गोविन्दम् 12/31 : பாசக் காற்று விடுவதில்லை !


  दिन - यामिन्यौ , सायम् - प्रात: , शिशिर - वसन्तौ पुन: आयात: |

  काल:
  ...
  See more | Go to post
  Last edited by sridharv1946; 10-04-14, 22:06.

 • भज गोविन्दम् 11/31 : உண்மை அறிந்து , பிரம்ம பதம் &#


  मा कुरु धन - जन - यौवन - गर्वम् ,
  हरति निमेषात् काल: सर्वम् |
  माया
  ...
  See more | Go to post
  Last edited by sridharv1946; 10-04-14, 14:27.

 • भज गोविन्दम् 04/31 : லோகம் சோகமே !
   • नलिनी - दल - गत - जलम्
  ...
  See more | Go to post
  Last edited by sridharv1946; 04-04-14, 12:31.

 • கரும்பு
  கரும்பு இப்போது அதிக அளவில் கிடைகிறது. அதை பற்றிய விவரங்களை நாம் தெரி ந்துகொள்வோமே.


  கரும்புஎன்பது சர்க்கரை உற்பத்தி
  ...
  See more | Go to post

 • Interesting Characters in Sri Ramayanam

  Sri:
  Dear Members,
  these is a new trial to get your attention to participate in discussions.
  Add your favorite characters in Sri Ramayanam...
  See more | Go to post

 • avish
  started a topic vishnu

  vishnu

  • [*=center]Conversation started today

  • 7:49pm


   Aavi ParekhShuklaambaradharam Vissnnum ShashivarnnamChaturbhujam |Prasannavadanam
  ...
  See more | Go to post
Working...
X