Latest Info from Administrator.
Warm Welcome to www.brahminsnet.com >>> Fast Registration Limited access only! Click to Register with full access!

Activity Stream

Filter
Sort By Time Show
Recent Recent Popular Popular Anytime Anytime Last 24 Hours Last 24 Hours Last 7 Days Last 7 Days Last 30 Days Last 30 Days All All Photos Photos Forum Forums Articles Articles Blog Blogs Groups Groups
 • soundararajan50's Avatar
  21-07-2018, 06:53 AM
  soundararajan50 started a thread On Marriage in Social
  டும் டும் கல்யாணம் 4 J.K. SIVAN அத்ரி என்கிற ரிஷியின் பெண் அபாலா. பாவம் அவளுக்கு உடலில் சரும நோய். வேதகாலத்திலேயே சொறி சிரங்குகள் உண்டு போல் இருக்கிறது. வேதகால நோய்களோ? அதனால் அவளை யாரும் திருமணம் செய்த்துக்கொள்ள முன்வரவில்லை. அவள் இந்திரனை நோக்கி...
  0 replies | 15 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  21-07-2018, 06:48 AM
  ifferent types of deeksha Tamil ஓம் நமசிவாய குருவே சரணம்: *தீட்சை* என்றால் என்ன ? தீட்சை என்பது சிவாகமங்களில் கூறப்பட்ட சைவக்கிரியைகளில் ஒன்று.....சிவபெருமானைத் தியானித்து விதிப்படி வழிப்படுவதற்கு நமக்குத் தகுதியளிப்பது தீட்சை ஆகும்....சைவ...
  0 replies | 17 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  21-07-2018, 06:46 AM
  Memory power-Periyavaa முதிய தம்பதிகளான ஒரு தாத்தாவும் பாட்டியும் பெரியவாளை தரிசிக்க வந்தனர். அப்போது மஹாபெரியவாள் ஒரு வாதாமரத்தின் கீழே சாக்கில் அமர்ந்திருந்தார். கைகூப்பிக்கொண்டு நின்றிருந்தார்கள் தம்பதியர் அவர் முன்பாக. பெரியவாள் கேட்டார்கள்,...
  0 replies | 17 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  21-07-2018, 06:42 AM
  षड् दोषा: पुरूषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता। निद्रा तन्द्रा भयं क्रोध: आलस्यं दीर्घसूत्रता॥ सम्पन्न होने की इच्छा वाले मनुष्य को इन छः बुरी आदतों को त्याग देना चाहिए - (अधिक) नींद, जड़ता, भय, क्रोध, आलस्य और कार्यों को टालने की प्रवृत्ति॥ ...
  0 replies | 13 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  21-07-2018, 06:41 AM
  कर्तव्यम् आचरं कामम् अकर्तव्यम् अनाचरम् | तिष्ठति प्राकॄताचारो य स: आर्य इति स्मॄत: || A person who does the things which are to be done and who doesn't do the things which are not to be done; a person who sticks to rational behaviour (or...
  0 replies | 17 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  21-07-2018, 06:34 AM
  305.அருவரை 305வயிரவிவனம் பஞ்சாப் மாகாணத்தில் சரஸ்வதி நதிக்கரையிருக்கலாம் என ஊகிக்கப்படுகிறது ஞானம் அருள்வாயே தனதன தனத்த தான தனதன தனத்த தான தனதன தனத்த தான தனதானா அருவரை யெடுத்த வீர னெரிபட விரற்க...
  0 replies | 10 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  21-07-2018, 06:29 AM
  Narayaneeyam Dasakam:97 Markandeya Dasakam: 097 -- Slokam: 01 त्रैगुण्याद्भिन्नरूपं भवति हि भुवने हीनमध्योत्तमं यत् ज्ञानं श्रद्धा च कर्ता वसतिरपि सुखं कर्म चाहारभेदा: । त्वत्क्षेत्रत्वन्निषेवादि तु यदिह पुनस्त्वत्परं तत्तु सर्वं...
  0 replies | 17 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  20-07-2018, 10:36 AM
  சித்தர்கள்: J.K. SIVAN பூண்டி சாமியார் 7 பரணீதரன் பூண்டி சாமியாரை விடுவதாக இல்லை. மேலே குட்டி குட்டியாக கேள்விகள் கேட்டு விஷயம் சேகரித்தார். ''சுவாமி, நீங்கள் ஏன் மாடர்ன் தியேட்டர்ஸிலிருந்து கடலாடி கிராமம் வந்தீர்கள்?'' ''நான் தான் சொன்னேனே,...
  0 replies | 20 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  20-07-2018, 10:31 AM
  Narasimhar - Poem in tamil Courtesy:Smt.Padma Gopal (நமக்கானான் நரசிம்மன்..) தானே, தன்னைத் தான்− தூணிலே பிறப்பித்தான்; ஊனுறை உயிர் நடுங்க− உயர்ந்தவனெனக் காண்பித்தான்!
  0 replies | 17 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  20-07-2018, 10:29 AM
  soundararajan50 started a thread Nothing is ours in Social
  Nothing is ours சிவாயநம திருச்சிற்றம்பலம். பதியும் பணியே பணியாய் அருள்வாய். *கோவை.கு.கருப்பசாமி.* 💥 *நமக்கு ஏதும் சொந்தமில்லை:*💥 பிருகதச்வன் என்ற மன்னர் தேவலோக தலைமைப் பதவி மீது கொண்ட ஆசையால் நூறு அஸ்வமேத யாகம் செய்ய விரும்பினான். இதுபற்றி தன்...
  0 replies | 21 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  20-07-2018, 10:25 AM
  Instances in kamarajar life முன்னோர் செய்த பாவம் பிள்ளைகளைதான் சேரும்.... காமராஜர் ஒரு நாள் தன் தோளில் வலது பக்கத்தில் துண்டு போடுவதற்கு பதில், இடது பக்கத்தில் போட்டுள்ளார். உடனே பத்திரிகையாளர்கள் , துண்டை மாற்றி போட்டுள்ளீர்கள் எதுவும்...
  0 replies | 17 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  20-07-2018, 10:22 AM
  Rama asking the moon Courtesy:Smt.Dr.Saroja Ramanujam "Mother I want to have that." The child cried. He is the dearest son of the emperor and where is the difficulty for him to get what he wants? Yet the mother was baffled. He was asking...
  0 replies | 19 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  20-07-2018, 10:17 AM
  304.தாமரையின்மட்டு 304வயலூர் தானதன தத்த தானதன தத்த தானதன தத்த தனதான தாமரையின் மட்டு வாசமல ரொத்த தாளிணைநி னைப்பி லடியேனைத் தாதவிழ்க டுக்கை நாகமகிழ் கற்ப தாருவென மெத்தி ...
  0 replies | 11 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  20-07-2018, 10:14 AM
  Dasakam: 096 -- Slokam: 10 ऐल: प्रागुर्वशीं प्रत्यतिविवशमना: सेवमानश्चिरं तां गाढं निर्विद्य भूयो युवतिसुखमिदं क्षुद्रमेवेति गायन् । त्वद्भक्तिं प्राप्य पूर्ण: सुखतरमचरत्तद्वदुद्धूतसङ्गं भक्तोत्तंसं क्रिया मां पवनपुरपते हन्त मे रुन्धि...
  0 replies | 19 view(s)
 • sridharv1946's Avatar
  20-07-2018, 09:15 AM
  �� श्री वरदराज पंचाशत् 10 / 51
  0 replies | 11 view(s)
 • sridharv1946's Avatar
  19-07-2018, 02:05 PM
  �� श्री वरदराज पंचाशत् 09 / 51
  0 replies | 11 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  19-07-2018, 07:49 AM
  soundararajan50 started a thread Joke in Social
  Joke What is A.A.A.D.D. ? It is Age Activated Attention Deficit Disorder. This is how it manifests: I decide to water my garden. As I turn on the hose in the driveway, I look over at my car and decide it needs washing. As I...
  0 replies | 19 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  19-07-2018, 07:40 AM
  தசவித வைஷ்ணவம் ஸ்ரீவைஷ்ணவத்தில் ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள் பத்துவிதமாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளனர். 1, அத்வேஷி. 2, அனுகூலன் 3, நாமதாரி 4, சக்ராங்கி 5, மந்திரபாடி ...
  0 replies | 17 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  19-07-2018, 07:34 AM
  303.குருதிகிருமிகள் 303வயலூர் தனன தனதன தனதன தனதன தனன தனதன தனதன தனதன தனன தனதன தனதன தனதன தனதான குருதி கிருமிகள் சலமல மயிர்தசை மருவு முருவமு மலமல மழகொடு குலவு பலபணி பரிமள மறுசுவை ...
  0 replies | 11 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  19-07-2018, 07:31 AM
  Dasakam: 096 -- Slokam: 09 कश्चित् क्लेशार्जितार्थक्षयविमलमतिर्नुद्यमानो जनौघै: प्रागेवं प्राह विप्रो न खलु मम जन: कालकर्मग्रहा वा। चेतो मे दु:खहेतुस्तदिह गुणगणं भावयत्सर्वकारी- त्युक्त्वा शान्तो गतस्त्वां मम च कुरु विभो तादृशी...
  0 replies | 16 view(s)
 • sridharv1946's Avatar
  18-07-2018, 03:47 PM
  �� श्री वरदराज पंचाशत् 08 / 51
  0 replies | 11 view(s)
 • sridharv1946's Avatar
  18-07-2018, 08:39 AM
  श्री वरदराज पंचाशत् 07 / 51
  0 replies | 14 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  18-07-2018, 08:20 AM
  நல்ல குடும்பம் அருட்தந்தை பேசுகிறார். மனவளக்கலைப் பேராசிரியர்கள் கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இல்லற வாழ்க்கைச் சிறப்பாக அமைய வேண்டும் என்றால், அதற்கு என்ன வழி? மூன்று பண்புகள்: 1. விட்டுக் கொடுப்பது, 2. அனுசரித்துப் போவது, 3. பொறுத்துப்...
  0 replies | 25 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  18-07-2018, 08:17 AM
  Petrol price -joke *சிறிய முதலீட்டில் தொழில் தொடங்க வாய்ப்பு. தினமும் ரூ.1,000 வரை.* *ஒவ்வொரு நாளும் Petrol வாங்கி திருப்பி அடுத்த வாரம் விற்கவும்...*
  0 replies | 26 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  18-07-2018, 08:16 AM
  🍁 *குகை நமசிவாயரும், நமச்சிவாய மூர்த்தியும்:*🍁 திருவண்ணாமலை மீதிருந்து இறங்கும்போது இருப்பது குகை நமசிவாயர் கோயில். குகையிலேயே வாழ்ந்து, அங்கேயே சிவலிங்கமாக மாறியதால் இம்மகானுக்கு குகை நமசிவாயர் என்ற பெயர் ஏற்பட்டது. இவரது காலம் சரிவர...
  0 replies | 31 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  18-07-2018, 08:11 AM
  302. என்னால்பிறக்கவும் வயலூர் தன்னா தனத்தன தன்னா தனத்தன தன்னா தனத்தன தந்ததான என்னால் பிறக்கவும் என்னா லிறக்கவும் என்னால் துதிக்கவும் கண்களாலே என்னா லழைக்கவும்...
  0 replies | 17 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  18-07-2018, 08:09 AM
  Dasakam: 096 -- Slokam: 08 निर्विण्ण: कर्ममार्गे खलु विषमतमे त्वत्कथादौ च गाढं जातश्रद्धोऽपि कामानयि भुवनपते नैव शक्नोमि हातुम् । तद्भूयो निश्चयेन त्वयि निहितमना दोषबुद्ध्या भजंस्तान् nirviNNaH karmamaarge khalu viShamatame...
  0 replies | 19 view(s)
 • sridharv1946's Avatar
  17-07-2018, 09:21 PM
  �� श्री वरदराज पंचाशत् 06 / 51
  0 replies | 14 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  17-07-2018, 06:37 AM
  Neyveli santanagopalan -Periyavaa " பெரியவா......எம்பிள்ளைய நாலஞ்சு நாளா காணோம்........ ஒரு தகவலும் இல்லே.....கொழந்தை க்ஷேமமா திரும்பிவர அனுக்ரகம் பண்ணணும்...... பெரியவா" இன்று நெய்வேலி சந்தானகோபாலன் பிறந்த நாள்-சிறப்புப் பதிவு. சொன்னவர்-நெய்வேலி...
  0 replies | 35 view(s)
 • soundararajan50's Avatar
  17-07-2018, 06:28 AM
  Courtesy: Sri.Brajesh Pathak *षड् दोषा: पुरुषेणेह हातव्याभूतिमिच्छिता।* *निद्रा तन्द्रा भयं क्रोध आलस्यंदीर्घसूत्रता।।* भावार्थ - *ऐश्वर्य या उन्नति चाहने वाले पुरुषों को नींद, तन्द्रा (उंघना ), डर, क्रोध, आलस्य तथा दीर्घसूत्रता (जल्दी...
  0 replies | 30 view(s)
More Activity