ஸ்வாமின்

அடியேனுக்கு ஒரு சந்தேஹம்.

பேசும் திறமையற்ற, கண் பார்வையற்ற, காது கேளாத, புத்தி சுவாதீனமற்ற , அங்கஹீனர்களுக்கும்
உபநயனம் உண்டா?

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friendsஅடியேன் தாசன்
ராமபத்ரன்