பரந்தாமன் நந்தன வருஷ பஞ்சாங்கம் படி காரடையான் நோன்பு 14-03-2013 மதியம்
12.30--13.30.
எனது உறவினர்கள் மாலை 3.30--04.30 என்று சொல்கிறார்கள்.
ஏன் இந்த வேறுபாடு.


Like Unfollow post See friendship


Nvs Srinivasan Masi ending by 3.30 pm. As the day is Thursday the Rahu Kaalam is 1.30 pm to 3.00 pm but actually as per surya udahaym the Rahu Kaalam ends only by 3.20 pm. We should not do the Nonbu in Rahu kaalam, also, as per the tradition the Nonbu should be done in the possible best time at the end of Masi and before the beginning of Panguni. 10 minutes are not enough to complete the Nonbu. Also considering Ladies should not eat anything before Nonbu function. So, we most of the Panchanga karthas (including Paambu Panchangam) decided to give the best time as 12.30 to 1.30 pm.

But people can do according to their convenient and as per their Guru, Acharyan, God Father.

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends