ஶ்ரீ:
திருமிகு.வரதராஜன் ஸ்வாமின்,
அவரது போஸ்டிங்கை பார்த்ததும் சட்டென்று மனதில் தோன்றியதை எழுதினேன்.
தங்கள் பாராட்டுக்கு அடியேன் மனமார்ந்த நன்றி.

warning

Warning


Note:- I have posted about a problem in VBulletin forums software after updating from 4.2.1 to 4.2.2,
An annoying behavior by prompting "Leave Page" or "Stay on Page" found only while trying to post a quick reply.
Please click on the "Leave Page" button to avoid double postings.
Better always (or till solving the problem) click on the Go Advanced button, which will give the option to preview your posting, and then click on the Post reply button.
information

Information


The reason for mentioning here:
I found double post from Sri.Varadarajan, and I merged them successfully.
Sorry for the inconvenience.
NVS - Admin

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends