"தமிழ் - தமிழர் பெருமை" -


இப்போம் இருக்குற நம்ம ஊரு புள்ளைங்களுக்கு தலையைப் பின்னத் தெரியாது....

அப்போ வாழ்ந்தவங்க கல்லுல நம் கலாச்சாரத்தை விட்டு போய்ட்டாங்க,


Click image for larger version

Name:	Pinnal.jpg
Views:	1
Size:	29.7 KB
ID:	35271

நல்ல பாருங்க கூந்தல பின்னி பூக்கூட வச்சி இருக்காங்க...

கோவில்கள் வழிபாட்டு இடம் மட்டும் அல்ல, நம் வரலாற்றையும் கலாச்சாரத்தையும் பிரதிபலிப்பவை..

இடம்:- திருமுட்டம், கடலூர் மாவட்டம்.....Source:Ananthanarayanan Ramaswamy