அப்பா - பிதா பிது:
அம்மா - மாதா - மாது:
அண்ணா - ஜேஷ்ட ப்ராதா
மன்னி - ஜேஷ்ட ப்ராத்ரு பத்நி
தம்பி - கனிஷ்ட ப்ராதா
தம்பி மனைவி - கனிஷ்ட ப்ராத்ரு பத்நி
அக்கா - ஜேஷ்ட பஹிநி
அக்கா கணவர் - ஜேஷ்ட பஹிநியா: பதி:
தங்கை - கனிஷ்ட பஹிநி
தங்கை கணவர் - கனிஷ்ட பஹிநியா: பதி:
பிள்ளை - புத்ர:, குமார:, சுத:
பெண் - துஹிதா, குமாரியா:, புத்ரி
முதல் ஆண் குழந்தை - ஸீமந்த புத்ரன்
முதல் பெண் குழந்தை - ஸீமந்த புத்ரி
முதல் பையன் - ஜேஷ்ட குமாரன்
இரண்டாவது - த்விதீய குமாரன்
மூன்றாவது - த்ருதீய குமாரன்
கடைசி / சின்னவன் - கனிஷ்ட குமாரன்
மாப்பிள்ளை - ஜாமாது:
மாட்டுப்பெண் - ஸ்நுஷாயா:
மாமியார் - ஶ;வஶ;ரூ
மாமனார் - ஶ;வஶுர:
பிள்ளை வயிற்றுப் பேரன் - பௌத்திரன்
பிள்ளை வழி பேத்தி - பௌத்திரி
பெண் வயிற்றுப் பேரன் - தௌஹித்திரள்
பெண் வியிற்றுப் பேத்தி - தௌஹித்ரிDear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends