ஸ்வாமின்

1.அண்ணன் தம்பி ஆகிய இருவருக்கும் ஒரே நாளில் பூணல் போடலாமா?

2.ஒரு பையனுக்கு உபனயனத்தையும் அந்த பையனின் சஹோதரிக்கு திருமணத்தையும்
ஒன்றாக நடத்தலாமா?

அடியேன் தாசன்
ராமபத்ரன்

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends