மிகவும் பயனுள்ள விஷயங்களை தெரிவித்து இருக்கிறீர்கள் எல்லோரும் பயனடையவேண்டும். பித்ருக்களை திருப்தி செய்ய மஹாலய தர்ப்பணம் செய்து சுபிக்ஷமாக இருக்க வேண்டும் என்ற தங்களின் நல்ல எண்ணமும், இந்த சிறந்த தெரிவிப்புமான தங்களின் பணி தலையாயது
கோடானு கோடி தண்டம் சமர்பிக்கிறேன்

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends