பாக்யவான்கள் மட்டுமே, ஶ்ரீஅண்ணாவின் உபன்யாஸங்களைக் கேட்க இயலும். மேலும், எப்போது ஒருவனுக்கு ஶ்ரீஅண்ணாவின் உபந்யாஸம் கேட்கவேண்டும் என்ற எண்ணம் வந்துவிட்டதோ, அப்போதே அவனுக்கு பகவத் அநுக்ரஹம் கிட்ட ஆரம்பித்துவிட்டது என்று பொருள்.
அடியேனுக்கு ஶ்ரீஶ்ரீஅண்ணாதான் ஆத்மாத்மார்த்தமான குரு. இவ்வுலகில் ஜீவித்துள்ளவர்களில் ஶ்ரீஅண்ணாவைப்போன்ற வேரொரு மஹானை யாரும் சுட்ட இயலாது. உலகின் ஒரே அருளும் ஆன்மீக பல்கலைக்கழகம் ஶ்ரீ அண்ணா!


Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends