பெரியோர்களை சிரியோர்களாகிய வித்யார்த்திக்கள், பிரமசாரிகள்,கன்னிகைகள் ,கிருஹஸ்தர்கள்,சுமங்களிகள்,மற்ற ஏனையோர்கள் தெண்டன் சமர்பித்து சே விக்கும் போது சமஸ்க்ரிதத்தில் என்ன வார்த்தை பிரயோகங்களை உபயோகித்து ஆசீர்வதிக்க வேண் டும் . நரசிம்ஹன்

Dear you, Thanks for Visiting Brahmins Net!
JaiHind! Feel free to post whatever you think useful, legal or humer! Click here to Invite Friends