Announcement

Collapse
No announcement yet.

ஆத்திசூடியை உலகறியச் செய்வோம்..!

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • ஆத்திசூடியை உலகறியச் செய்வோம்..!

  ஆத்திசூடியை உலகறியச் செய்வோம்..!


  Click image for larger version

Name:	Avvayar.jpg
Views:	1
Size:	74.4 KB
ID:	35075

  1. அறம் செய விரும்பு / 1. Learn to love virtue.
  2. ஆறுவது சினம் / 2. Control anger.
  3. இயல்வது கரவேல் / 3. Don't forget Charity.
  4. ஈவது விலக்கேல் / 4. Don't prevent philanthropy.
  5. உடையது விளம்பேல் / 5. Don't betray confidence.

  6. ஊக்கமது கைவிடேல் / 6. Don't forsake motivation.
  7. எண் எழுத்து இகழேல் / 7. Don't despise learning.
  8. ஏற்பது இகழ்ச்சி / 8. Don't freeload.
  9. ஐயம் இட்டு உண் / 9. Feed the hungry and then feast.
  10. ஒப்புரவு ஒழுகு / 10. Emulate the great.

  11. ஓதுவது ஒழியேல் / 11. Discern the good and learn.
  12. ஒளவியம் பேசேல் / 12. Speak no envy.
  13. அகம் சுருக்கேல் / 13. Don't shortchange.
  14. கண்டொன்று சொல்லேல் / 14. Don't flip-flop.
  15. ஙப் போல் வளை / 15. Bend to befriend.

  16. சனி நீராடு / 16. Shower regularly.
  17. ஞயம்பட உரை / 17. Sweeten your speech.
  18. இடம்பட வீடு எடேல் / 18. Judiciously space your home.
  19. இணக்கம் அறிந்து இணங்கு / 19. Befriend the best.
  20. தந்தை தாய்ப் பேண் / 20. Protect your parents.

  21. நன்றி மறவேல் / 21. Don't forget gratitude.
  22. பருவத்தே பயிர் செய் / 22. Husbandry has its season.
  23. மண் பறித்து உண்ணேல் / 23. Don't land-grab.
  24. இயல்பு அலாதன செய்யேல் / 24. Desist demeaning deeds.
  25. அரவம் ஆட்டேல் / 25. Don't play with snakes.

  26. இலவம் பஞ்சில் துயில் / 26. Cotton bed better for comfort.
  27. வஞ்சகம் பேசேல் / 27. Don't sugar-coat words.
  28. அழகு அலாதன செய்யேல் / 28. Detest the disorderly.
  29. இளமையில் கல் / 29. Learn when young.
  30. அரனை மறவேல் / 30. Cherish charity.

  31. அனந்தல் ஆடேல் / 31. Over sleeping is obnoxious.
  32. கடிவது மற / 32. Constant anger is corrosive.
  33. காப்பது விரதம் / 33. Saving lives superior to fasting.
  34. கிழமைப்பட வாழ் / 34. Make wealth beneficial.
  35. கீழ்மை அகற்று / 35. Distance from the wicked.

  36. குணமது கைவிடேல் / 36. Keep all that are useful.
  37. கூடிப் பிரியேல் / 37. Don't forsake friends.
  38. கெடுப்பது ஒழி / 38. Abandon animosity.
  39. கேள்வி முயல் / 39. Learn from the learned.
  40. கைவினை கரவேல் / 40. Don't hide knowledge.

  41. கொள்ளை விரும்பேல் / 41. Don't swindle.
  42. கோதாட்டு ஒழி / 42. Ban all illegal games.
  43. கெளவை அகற்று / 43. Don't vilify.
  44. சக்கர நெறி நில் / 44. Honor your Lands Constitution.
  45. சான்றோர் இனத்து இரு / 45. Associate with the noble.

  46. சித்திரம் பேசேல் / 46. Stop being paradoxical.
  47. சீர்மை மறவேல் / 47. Remember to be righteous.
  48. சுளிக்கச் சொல்லேல் / 48. Don't hurt others feelings.
  49. சூது விரும்பேல் / 49. Don't gamble.
  50. செய்வன திருந்தச் செய் / 50. Action with perfection.

  51. சேரிடம் அறிந்து சேர் / 51. Seek out good friends.
  52. சையெனத் திரியேல் / 52. Avoid being insulted.
  53. சொற் சோர்வு படேல் / 53. Don't show fatigue in conversation.
  54. சோம்பித் திரியேல் / 54. Don't be a lazybones.
  55. தக்கோன் எனத் திரி / 55. Be trustworthy.

  56. தானமது விரும்பு / 56. Be kind to the unfortunate.
  57. திருமாலுக்கு அடிமை செய் / 57. Serve the protector.
  58. தீவினை அகற்று / 58. Don't sin.
  59. துன்பத்திற்கு இடம் கொடேல் / 59. Don't attract suffering.
  60. தூக்கி வினை செய் / 60. Deliberate every action.

  61. தெய்வம் இகழேல் / 61. Don't defame the divine.
  62. தேசத்தோடு ஒட்டி வாழ் / 62. Live in unison with your countrymen.
  63. தையல் சொல் கேளேல் / 63. Don't listen to the designing.
  64. தொன்மை மறவேல் / 64. Don't forget your past glory.
  65. தோற்பன தொடரேல் / 65. Don't compete if sure of defeat.

  66. நன்மை கடைப்பிடி / 66. Adhere to the beneficial.
  67. நாடு ஒப்பன செய் / 67. Do nationally agreeables.
  68. நிலையில் பிரியேல் / 68. Don't depart from good standing.
  69. நீர் விளையாடேல் / 69. Don't jump into a watery grave.
  70. நுண்மை நுகரேல் / 70. Don't over snack.

  71. நூல் பல கல் / 71. Read variety of materials.
  72. நெற்பயிர் விளைவு செய் / 72. Grow your own staple.
  73. நேர்பட ஒழுகு / 73. Exhibit good manners always.
  74. நைவினை நணுகேல் / 74. Don't involve in destruction.
  75. நொய்ய உரையேல் / 75. Don't dabble in sleaze.

  76. நோய்க்கு இடம் கொடேல் / 76. Avoid unhealthy lifestyle.
  77. பழிப்பன பகரேல் / 77. Speak no vulgarity.
  78. பாம்பொடு பழகேல் / 78. Keep away from the vicious.
  79. பிழைபடச் சொல்லேல் / 79. Watch out for self incrimination.
  80. பீடு பெற நில் / 80. Follow path of honor.

  81. புகழ்ந்தாரைப் போற்றி வாழ் / 81. Protect your benefactor.
  82. பூமி திருத்தி உண் / 82. Cultivate the land and feed.
  83. பெரியாரைத் துணைக் கொள் / 83. Seek help from the old and wise.
  84. பேதைமை அகற்று / 84. Eradicate ignorance.
  85. பையலோடு இணங்கேல் / 85. Don't comply with idiots.

  86. பொருள்தனைப் போற்றி வாழ் / 86. Protect and enhance your wealth.
  87. போர்த் தொழில் புரியேல் / 87. Don't encourage war.
  88. மனம் தடுமாறேல் / 88. Don't vacillate.
  89. மாற்றானுக்கு இடம் கொடேல் / 89. Don't accommodate your enemy.
  90. மிகைபடச் சொல்லேல் / 90. Don't over dramatize.

  91. மீதூண் விரும்பேல் / 91. Don't be a glutton.
  92. முனைமுகத்து நில்லேல் / 92. Don't join an unjust fight.
  93. மூர்க்கரோடு இணங்கேல் / 93. Don't agree with the stubborn.
  94. மெல்லி நல்லாள் தோள்சேர் / 94. Stick with your exemplary wife.
  95. மேன்மக்கள் சொல் கேள் / 95. Listen to men of quality.

  96. மை விழியார் மனை அகல் / 96. Dissociate from the jealous.
  97. மொழிவது அற மொழி / 97. Speak with clarity.
  98. மோகத்தை முனி / 98. Hate any desire for lust.
  99. வல்லமை பேசேல் / 99. Don't self praise.
  100. வாது முற்கூறேல் / 100. Don't gossip or spread rumor.

  101. வித்தை விரும்பு / 101. Long to learn.
  102. வீடு பெற நில் / 102. Work for a peaceful life.
  103. உத்தமனாய் இரு / 103. Lead exemplary life.
  104. ஊருடன் கூடி வாழ் / 104. Live amicably.
  105. வெட்டெனப் பேசேல் / 105. Don't be harsh with words and deeds.

  106. வேண்டி வினை செயேல் / 106. Don't premeditate harm.
  107. வைகறைத் துயில் எழு / 107. Be an early-riser.
  108. ஒன்னாரைத் தேறேல் / 108. Never join your enemy.
  109. ஓரம் சொல்லேல் / 109. Be impartial in judgement.

  - ஔவையார்.

  sourceengal ulagam
Working...
X